O NFZ

Kontrole

Kontrole w I kwartale 2021 r.

10.06.2021
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2021 roku.

Kontrole w IV kwartale 2020 r.

04.03.2021
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2020 roku.

Kontrole zewnętrzne w 2020 roku

23.02.2021
Sprawozdanie o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2020 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia