O NFZ

Kontrole

Kontrole zewnętrzne w 2019 r.

27.02.2020
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2019 r.

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

31.01.2020
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I- III kwartale 2019 r.

Kontrole realizacji umów w I-III kwartale 2019 r.

10.12.2019
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w I - III kwartale 2019 roku

Kontrole w aptekach w III kwartale 2019 r.

05.12.2019
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w III kwartale 2019 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w III kwartale 2019 r.

05.12.2019
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w III kwartale 2019 r.

Kontrole realizacji umów w I półroczu 2019 r.

15.11.2019
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez Terenowe wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w I półroczu 2019 roku