O NFZ

Kontrole

Kontrole zewnętrzne w 2021 roku

03.03.2022
Sprawozdanie o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2021 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia

Kontrole w IV kwartale 2021 r.

28.02.2022
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2021 roku.

Kontrole w III kwartale 2021 r.

06.12.2021
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2021 roku.