O NFZ

Kontrole

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

14.07.2020
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w IV kwartale 2019 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w I kwartale 2020 r.

28.05.2020
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w I kwartale 2020 r.

Kontrole w aptekach w I kwartale 2020 r.

28.05.2020
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w I kwartale 2020 r.

Kontrole realizacji umów w I kwartale 2020 r.

28.05.2020
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w I kwartale 2020 r.

Kontrole ordynacji lekarskiej w IV kwartale 2019 r.

09.03.2020
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w IV kwartale 2019 r.

Kontrole w aptekach w IV kwartale 2019 r.

09.03.2020
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w IV kwartale 2019 r.