O NFZ

Kontrole

Kontrole w II kwartale 2021 r.

03.09.2021
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2021 roku.

Kontrole zewnętrzne w I półroczu 2021 roku

20.08.2021
Sprawozdanie o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2021 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia

Kontrole w I kwartale 2021 r.

10.06.2021
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2021 roku.