O NFZ

Programy i projekty

Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji"

31.12.2020
W dniu 30 grudnia 2020 r. NFZ podpisał umowę z Centrum Projektów Europejskich na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych”