O NFZ

Publikacje

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2018 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2018 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Raport „Aktywne monitorowanie: nowotwory złośliwe - leczenie zabiegowe”

Raport "Nadciśnienie tętnicze"

Projekt „Aktywne monitorowanie: choroby narządu wzroku”

Raport „Cukier, otyłość – konsekwencje”

Kadra medyczna z punktu widzenia płatnika – mity i fakty

Raport dotyczący liczby zgonów w Polsce w roku 2017

Projekt „Aktywne monitorowanie: nowotwory złośliwe - leczenie zabiegowe”

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2017 r.

Analiza świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Opieka koordynowana - lepiej i taniej. Wybór ponad 100 dobrych praktyk koordynowanej opieki zdrowotnej

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2016 r.

Badanie opinii pacjentów na temat organizacji opieki koordynowanej (OOK)

Wymagania dla warstwy elektronicznej Dowodu Osobistego

Prognoza korzystania ze świadczeń szpitalnych finansowanych przez NFZ w kontekście zmian demograficznych w Polsce

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Podstawowa Opieka Zdrowotna - potencjał i jego wykorzystanie

NFZ. Realizacja zadań na rzecz Pacjentów. Podsumowanie działań i wyzwania na przyszłość

Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ w kontekście zmian demograficznych w Polsce

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Analiza świadczeń AOS

Przychody NFZ w 2012 r.

Analiza realizacji szpitalnych świadczeń kardiologicznych

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Informacja NFZ o zgłaszanych skargach

Analiza grup zabiegowych

Analiza świadczeń szpitalnych

Finansowanie szczególnie wysokich kosztów leczenia pacjentów w 2011 r.

Vademecum 2012

Struktura „nadwykonań” świadczeń szpitalnych w 2010 roku

Aktualizacja wyceny kosztu hemodializy w 2011 r.

Stacje dializ w Polsce w 2011r.

Refundacja 2010

Finansowanie hospitalizacji pacjentów od 65 r.ż.

Programy terapeutyczne 2009

Raport - Refundacja 2009

Analiza korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 r.

Raport NFZ za 2007 r.

Raport NFZ za 2006 r.

Raport NFZ za 2005 r.

Raport NFZ za 2004 r.

Szkolenia JGP

Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego na lata 2007-2010

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 07.08.2019 10:22
Aktualizacja informacji: 22.04.2020 12:46
Źródło: Departament Analiz i Innowacji
Sprawdź historię zmian