Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - przezcewnikowa trombektomia mechaniczna

10.07.2019
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia w sprawie realizacji programu pilotażowego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – pogramy lekowe

05.07.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

03.07.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia- ambulatoryjna opieka specjalistyczna

25.06.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (TK, RM)

Projekt zarządzenia - opieka długoterimnowa

12.06.2019
Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Projekt zarządzenia – w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego XML

30.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML