Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

31.10.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Projekt zarządzenia - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowe

27.10.2022
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Projekt zarządzenia - leczenie stomatologiczne

21.10.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologiczne

Projekt zarządzenia – Szpitalny Oddział Ratunkowy

22.09.2022
Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

Projekt zarządzenia - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

22.09.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

22.09.2022
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne