Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - opieka paliatywna i hospicyjna

16.05.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

09.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

30.04.2019
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

17.04.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie...

Projekt zarządzenia - program pilotażowy w zakresie leczenia szpitalnego kompleksowa opieka w stwardnieniu rozsianym (KOSM)

16.04.2019
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projektowane zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów - program pilotażowy w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowa opieka w stwardnieniu rozsianym (KOSM)

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów- ambulatoryjna opieka specjalistyczna

15.03.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna