Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

15.12.2022
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

12.12.2022
Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

08.12.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Projekt zarządzenia - rehabilitacja - programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

05.12.2022
Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

04.11.2022
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

31.10.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.