Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

16.01.2018
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Nr 119/2017/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie stomatologiczne

03.01.2018
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi realizację zmian...

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

28.12.2017
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia...

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

28.12.2017
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe...

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

23.11.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

16.11.2017
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.