Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – chemioterapia

03.01.2022
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – programy lekowe

03.01.2022
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Projekt zarządzenia - rehabilitacja - programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

10.12.2021
Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

06.12.2021
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (projekt z dnia 3.12.2021 r.)

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

06.12.2021
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (projekt z 2.12.2021 r.)

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe KOS -ZAWAŁ

06.12.2021
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe (projekt z 02.12.2021 r.)