Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DGL

07.05.2010
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne...

Komunikat DSOZ

29.04.2010
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki...

Komunikat DGL

07.04.2010
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt opisu terapeutycznego programu zdrowotnego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Komunikat DSOZ

16.03.2010
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Komunikat DSOZ

05.10.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na...

Komunikat DSM

17.09.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010 r.