Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DSOZ

29.04.2011
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa...

Komunikat DSOZ

04.04.2011
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na 2011 rok.

Komunikat DGL

17.03.2011
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia na 2011 rok.

Komunikat DSOZ

16.03.2011
Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Komunikat DGL

03.03.2011
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy...

Komunikat DSOZ

03.03.2011
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.