Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - pomoc doraźna i transport sanitarny

02.08.2019
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny