Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 10/2003

08.09.2003
Uchwała Nr 10/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, przy ul. Kossutha 13...

Uchwała Nr 9/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 9/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Uchwała Nr 8/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 8/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wydania opinii o rocznych sprawozdaniach finansowych kas chorych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz o przeznaczeniu zysków (nadwyżek przychodów nad...

Uchwała Nr 7/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 7/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 6/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 6/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 5/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 5/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Przyjęcia Regulaminu Działania Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia