Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2023/IV

20.03.2023
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2022 r.

Uchwała Nr 7/2023/IV

03.03.2023
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego.

Uchwała Nr 6/2023/IV

03.03.2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 5/2023/IV

03.03.2023
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 4/2023/IV

08.02.2023
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 3/2023/IV

08.02.2023
w sprawie skorzystania z prawa opcji przewidzianego w umowie o badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia