Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 156/2004

22.06.2004
Uchwała Nr 156/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie w trybie rokowań umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w...

Uchwała Nr 155/2004

22.06.2004
Uchwała Nr 155/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 154/2004

22.06.2004
Uchwała Nr 154/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 153/2004

22.06.2004
Uchwała Nr 153/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych kas chorych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2003 r. oraz przedłożenia Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o...

Uchwała Nr 152/2004

22.06.2004
Uchwała Nr 152/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przedłożenia Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o zaopiniowanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1 kwietnia do 31...

Uchwała Nr 151/2004

22.06.2004
Uchwała Nr 151/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wniosku do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 9.