Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 174/2004

16.07.2004
Uchwała Nr 174/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniająca uchwałę Nr 144/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 r.

Uchwała Nr 173/2004

14.07.2004
Uchwała Nr 173/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o przyjęcie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok oraz...

Uchwała Nr 172/2004

09.07.2004
Uchwała Nr 172/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk i...

Uchwała Nr 171/2004

09.07.2004
Uchwała Nr 171/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy w przedmiocie zaopatrywania lekarzy lub świadczeniodawców w recepty lekarskie przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki...

Uchwała Nr 170/2004

09.07.2004
Uchwała Nr 170/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do szyfrowania teletransmisji danych pomiędzy Centralą Narodowego Funduszu...

Uchwała Nr 169/2004

09.07.2004
Uchwała Nr 169/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wyrażania zgody na dokonywanie cesji wierzytelności przysługujących świadczeniodawcom wobec Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu...