Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 145/2004

02.06.2004
Uchwała Nr 145/2004 z dnia 31 maja2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 119/2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego...

Uchwała Nr 143/2004

01.06.2004
Uchwała Nr 143/2004 z dnia 27 maja2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o przyjęcie projektu zmiany Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2004 oraz...

Uchwała Nr 142/2004

01.06.2004
Uchwała Nr 142/2004 z dnia 27 maja2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania Uchwały Nr 133/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2004 r.

Uchwała Nr 141/2004

31.05.2004
Uchwała Nr 141/2004 z dnia 27 maja2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o przyjęcie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok oraz...

Uchwała Nr 140/2004

31.05.2004
Uchwała Nr 140/2004 z dnia 25 maja2004 r Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Ekonomiczno - Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 139/2004

25.05.2004
Uchwała Nr 139/2004 z dnia 20 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia zasad finansowania świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna udzielanych osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie...