Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 168/2004

05.07.2004
Uchwała Nr 168/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniająca uchwałę Nr 207/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2003 roku

Uchwała Nr 167/2004

05.07.2004
Uchwała Nr 167/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia warunków umowy na realizację populacyjnego programu wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej oraz zatwierdzenia programu zleconego...

Uchwała Nr 166/2004

05.07.2004
Uchwała Nr 166/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadawanie przesyłek listowych zwykłych i poleconych oraz paczek...

Uchwała Nr 165/2004

05.07.2004
Uchwała Nr 165/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy współpracy z firmą Polkomtel S.A.

Uchwała Nr 164/2004

05.07.2004
Uchwała Nr 164/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia katalogów świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne

Uchwała Nr 163/2004

02.07.2004
Uchwała Nr 163/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany ceny maksymalnej punktu rozliczeniowego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej