Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 150/2004

22.06.2004
Uchwała Nr 150/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania błędu arytmetycznego w załączniku nr 10 do uchwały Nr 20/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 stycznia 2004 r.

Uchwała Nr 149/2004

22.06.2004
Uchwała Nr 149/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przedstawienia Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005

Uchwała Nr 148/2004

22.06.2004
Uchwała Nr 148/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniająca uchwałę 141/2004 z dnia 27 maja 2004 roku

Uchwała Nr 144/2004

02.06.2004
Uchwała Nr 144/2004 z dnia 27 maja2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 r.

Uchwała Nr 147/2004

02.06.2004
Uchwała Nr 147/2004 z dnia 31 maja2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wniosku do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości położonej w Bielsku Białej przy ul. Widok 5.

Uchwała Nr 146/2004

02.06.2004
Uchwała Nr 146/2004 z dnia 31 maja2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia zadań Centrali i Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz udzielenia...