Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 141/2003

24.07.2003
UCHWAŁA NR 141/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości funduszu premiowego za miesiąc maj...

Uchwała Nr 140/2003

24.07.2003
UCHWAŁA NR 140/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych

Uchwała Nr 139/2003

24.07.2003
UCHWAŁA NR 139/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz wzoru...

Uchwała Nr 138/2003

24.07.2003
UCHWAŁA NR 138/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup komputerów oraz dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul....

Uchwała Nr 137/2003

23.07.2003
UCHWAŁA NR 137/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia zasad płatności za swiadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielone ubezpieczonym spoza terenu działania oddziału wojewódzkiego

Uchwała Nr 136/2003

23.07.2003
UCHWAŁA NR 136/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ogłoszonego przez Branżową Kasę Chorych dla...