Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 184/2019/DSOZ

31.12.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 183/2019/DSOZ

31.12.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 182/2019/DSOZ

31.12.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zarządzenie Nr 181/2019/DI

31.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL

31.12.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 179/2019/DI

31.12.2019
w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia