Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 90/2019/GPF

08.07.2019
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Chełmie

Zarządzenie Nr 89/2019/DK

08.07.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 88/2019/DSOZ

28.06.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zarządzenie Nr 87/2019/DSOZ

28.06.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy...

Zarządzenie Nr 86/2019/DSOZ

28.06.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Zarządzenie Nr 85/2019/DSOZ

28.06.2019
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką