Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 3/2020/DAiI

10.01.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie Nr 2/2020/DSOZ

09.01.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

Zarządzenie Nr 188/2019/DSM

31.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Zarządzenie Nr 187/2019/DSOZ

31.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielenie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 186/2019/DSOZ

31.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Zarządzenie Nr 185/2019/DSOZ

31.12.2019
w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej