Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 154/2020/DSOZ

02.10.2020
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu rządowego - Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 152/2020/GPF

30.09.2020
w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 151/2020/DEF

30.09.2020
w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców - integracja TOPSOR z HIS

Zarządzenie Nr 150/2020/GPF

30.09.2020
w sprawie wzorów dokumentów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, stosowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 149/2020/DSOZ

30.09.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 146/2020/DSOZ

25.09.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19