Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 179/2019/DI

31.12.2019
w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 178/2019/DSOZ

31.12.2019
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zarządzenie Nr 177/2019/DSOZ

30.12.2019
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 176/2019/DSOZ

23.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Zarządzenie Nr 14/2019/DSM- tekst ujednolicony

20.12.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

Zarządzenie Nr 175/2019/DEF

19.12.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok