Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 72/2021/DGL - tekst ujednolicony

09.07.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Zarządzenie Nr 128/2021/DI

07.07.2021
w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Zarządzenie Nr 126/2021/DSOZ

02.07.2021
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 125/2021/DEF

01.07.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 124/2021/DSM

30.06.2021
w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 123/2021/DSOZ

30.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej