Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 171/2020/DSOZ

02.11.2020
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 169/2020/DSOZ

30.10.2020
w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń

Zarządzenie Nr 168/2020/DSOZ

29.10.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 166/2020/DSOZ

28.10.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 165/2020/DSOZ

27.10.2020
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 163/2020/DSM

21.10.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe