Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 75/2020/DSOZ

29.05.2020
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowych zasad kwalifikacji i kategoryzacji podmiotów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 73/2020/DSOZ

29.05.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 71/2020/DSOZ

22.05.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 75/2018/DGL - tekst ujednolicony

20.05.2020
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 67/2020/DSOZ

14.05.2020
w sprawie powołania Zespołu do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji pilotażu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy”

Zarządzenie Nr 66/2020/GPF

08.05.2020
w sprawie powołania Zespołu do spraw koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne