Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 128/2019/DSOZ

30.09.2019
w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 127/2019/DEF

27.09.2019
w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców

Zarządzenie Nr 126/2019/DSOZ

27.09.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 56/2018/DGL- tekst ujednolicony

26.09.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - tekst ujednolicony zarządzenia

Zarządzenie Nr 125/2019/DSM

26.09.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Zarządzenie Nr 124/2019/GPF

18.09.2019
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia