Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 32/2020/DSOZ - tekst ujednolicony

01.07.2020
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - tekst ujednolicony

Zarządzenie Nr 93/2020/DSOZ

26.06.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Zarządzenie Nr 91/2020/GPF

25.06.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 87/2020/DSOZ

16.06.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 86/2020/DEF

16.06.2020
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok

Zarządzenie Nr 85/2020/DSOZ

15.06.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką