Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 162/2020/DGL - tekst ujednolicony

04.01.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 214/2020/DSM

31.12.2020
w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Zarządzenie Nr 213/2020/DSOZ

31.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie Nr 210/2020/BPZ

31.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Zarządzenie Nr 209/2020/GPF

29.12.2020
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 206/2020/DGL

28.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia