Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 136/2020/DSOZ

02.09.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 135/2020/DSOZ

01.09.2020
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

Zarządzenie Nr 134/2020/DSOZ

28.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Zarządzenie Nr 132/2020/DSOZ

26.08.2020
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 131/2020/DSOZ

25.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 130/2020/DEF

25.08.2020
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok