Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 45/2004

10.12.2004
Zarządzenie Nr 45/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o wydanie formularza serii E - 100

Zarządzenie Nr 44/2004

10.12.2004
Zarządzenie Nr 44/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o wydanie formularza E 121 wraz z instrukcją i ulotką informacyjną.

Zarządzenie Nr 43/2004

10.12.2004
Zarządzenie Nr 43/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia sposobu podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach programów terapeutycznych (lekowych) związanych z...

Zarządzenie Nr 42/2004

10.12.2004
Zarządzenie Nr 42/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany uchwały Nr 61/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Funduszu...

Zarządzenie Nr 41/2004

09.12.2004
Zarządzenie Nr 41/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia nowego wzoru umowy zawieranej pomiędzy oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a lekarzem lub felczerem niebędącym lekarzem lub...

Zarządzenie Nr 40/2004

09.12.2004
Zarządzenie Nr 40/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji i projektu wzoru elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (e-KUZ) elektronicznego Rejestru Usług...