Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 27/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 27/2004 z dnia 21 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju "Świadczenia odrębnie kontraktowane" -...

Zarządzenie Nr 28/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 28/2004 z dnia 21 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie przekazania oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji...

Zarządzenie Nr 29/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 29/2004 z dnia 22 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia renegocjacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie uzdrowiskowe.

Zarządzenie Nr 30/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 30/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 19/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 31/2004

17.11.2004
Zarządzenie Nr 31/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 32/2004

17.11.2004
Zarządzenie Nr 32/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w...