Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 6/2008/DI

28.01.2008
Zarządzenie Nr 6/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz...

Zarządzenie Nr 5/2008/ DSOZ

25.01.2008
Zarządzenie Nr 5/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne

Zarządzenie Nr 3/2008/ DSOZ

16.01.2008
Zarządzenie Nr 3/2008/ DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane

Zarządzenie 2/2008/DŚOZ/DGL

11.01.2008
Zarządzenie 2/2008/DŚOZ/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń...

Zarządzenie Nr 1/2008/DSOZ

04.01.2008
Zarządzenie Nr 1/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka...

Zarządzenie Nr 112/2007/DEF

21.12.2007
Zarządzenie Nr 112/2007/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uruchomienia części rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok