Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 43/2004

10.12.2004
Zarządzenie Nr 43/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia sposobu podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach programów terapeutycznych (lekowych) związanych z...

Zarządzenie Nr 42/2004

10.12.2004
Zarządzenie Nr 42/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany uchwały Nr 61/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Funduszu...

Zarządzenie Nr 41/2004

09.12.2004
Zarządzenie Nr 41/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia nowego wzoru umowy zawieranej pomiędzy oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a lekarzem lub felczerem niebędącym lekarzem lub...

Zarządzenie Nr 40/2004

09.12.2004
Zarządzenie Nr 40/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji i projektu wzoru elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (e-KUZ) elektronicznego Rejestru Usług...

Zarządzenie Nr 39/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 39/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 17/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w...

Zarządzenie Nr 38/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 38/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sposobu oznaczania, rejestrowania oraz przechowywania decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia