Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 3/2004

02.03.2005
Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 13 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia wykazu przedmiotów postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 14/2005

01.03.2005
Zarządzenie Nr 14/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające uchwałę nr 291/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń,...

Zarządzenie Nr 23/2005

01.03.2005
Zarządzenie Nr 23/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 5 /2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r.

Zarządzenie Nr 18/2005

01.03.2005
Zarządzenie Nr 18/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia realizacji programów profilaktycznych zleconych przez Ministra...

Zarządzenie Nr 17/2005

01.03.2005
Zarządzenie Nr 17/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie...

Zarządzenie nr 24/2005

01.03.2005
Zarządzenie nr 24/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w...