Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 76/2007/DŚOZ

10.10.2007
Zarządzenie Nr 76/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 75/2007/DŚOZ

10.10.2007
Zarządzenie Nr 75/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 73/2007/DEF

08.10.2007
Zarządzenie Nr 73/2007/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian kwot zobowiązań w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych na rok 2007 w rodzajach: lecznictwo szpitalne oraz...

Zarządzenie Nr 74/2007/GPF

03.10.2007
Zarządzenie Nr 74/2007/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 71/2007/DSOZ

28.09.2007
Zarządzenie Nr 71/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 54/2007/BK

27.09.2007
Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia