Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - słownik PRH

23.12.2021
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 305.

Komunikat dla świadczeniodawców

23.12.2021
Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące postępowania z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 w trakcie izolacji w warunkach domowych.

Komunikat dla świadczeniodawców

23.12.2021
w sprawie stosowania współczynników korygujących rozliczaną krotność (nowy sposób sprawozdawania KODÓW SPECJALNEGO ROZLICZENIA)

Komunikat DGL - słownik PRH

10.12.2021
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 304.

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

10.12.2021
Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany do komunikatów XML słowników BADPOZ i ZAKPOR wykorzystywanych w ramach sprawozdawczości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej w warunkach domowych

07.12.2021
Komunikat dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej