Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

16.12.2009
Komunikat DSOZ w sprawie ważności zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze.

Komunikat DSOZ

15.12.2009
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących umowy w 2009 roku, w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – zadaniowa metoda finansowania.

Komunikat DSOZ

11.12.2009
Komunikat w związku z publikacją zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Komunikat DSOZ

07.12.2009
Komunikat DSOZ w sprawie interpretacji przepisu art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komunikat DSOZ

30.11.2009
Komunikat DSOZ dotyczący kwalifikacji personelu lekarskiego realizującego świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK): "badania ultrasonograficzne Doppler-duplex - USG...

Komunikat DSOZ

19.11.2009
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji.