Aktualności

Aktualności Centrali

Ogłoszenie

24.09.2015
W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przez NFZ pozakonkursowego projektu pn. Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK)...

Komunikat

16.09.2015
Zasady otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne - wprowadza podpisane 16 września br. zarządzenie Nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ.

Słowniki

16.09.2015
Słownik produktów handlowych w.234 (chemioterapia).

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

16.09.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zmianie uległ opis komunikatu kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), wykorzystywany do importu informacji o osobach oczekujących.

Komunikat dla świadczeniodawców oraz twórców oprogramowania świadczeniodawców

10.09.2015
Zmiana certyfikatu dla serwera eWUŚ w dniu 17 września br.

MZ: Są podwyżki dla pielęgniarek od września 2015 r.

09.09.2015
Ministerstwo Zdrowia, doceniając rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, podejmuje szczególnie intensywne, wielokierunkowe działania, aby spowodować zwiększenie liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych, a także poprawić...