Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla dostawców oprogramowania dla świadczeniodawców

30.07.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 stycznia 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany w strukturze kodu XML słownika procedur medycznych polegające na dodaniu pól dotyczących dat (data początku – data końca) obowiązywania danej wersji...

Komunikat dla świadczeniodawców

28.07.2015
Doprecyzowanie zapisów szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (SWIAD).

Komunikat DGL

24.07.2015
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych.

Komunikat DGL

24.07.2015
Centrala NFZ publikuje jednolity schemat parsowania (XSD) wykorzystywany w procesie importu komunikatu LEK 2.1., służący do przekazania danych dotyczących realizacji recept przez apteki do oddziałów wojewódzkich NFZ.

Zaproszenie na szkolenie

23.07.2015
Zaproszenie na szkolenia z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej.

Słowniki

22.07.2015
Słownik produktów handlowych.