Aktualności

Aktualności Centrali

NFZ realizatorem I etapu projektu w zakresie koordynowanej opieki zdrowotnej

12.01.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia, w oparciu o umowę zawartą z Ministerstwem Zdrowia, przystępuje do realizacji projektu pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I...

Komunikat dla świadczeniodawców

12.01.2016
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia list oczekujących na rewizje po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i rewizje po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

Komunikat dla świadczeniodawców

11.01.2016
Informujemy, że w opublikowanym 29 grudnia 2015 r. Zarządzeniu Nr 104/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – w Komunikacie szczegółowym NFZ Deklaracji POZ / KAOS w atrybucie typ-dok elementu nfz:ident-pacj-inny zmianie ulega wartość...

Komunikat dla świadczeniodawców

05.01.2016
Od stycznia 2016 r. zmianie uległy opisy komunikatów kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w wersji KOL 2.2 i KOL 2.3

Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane

31.12.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Komunikat dla świadczeniodawców

23.12.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.