Aktualności

Aktualności Centrali

Dodatek za wielochorobowość wchodzi do POZ. Wzrosły też stawki w opiece koordynowanej

Ważne!
06.07.2023
Od 1 lipca poradnie POZ otrzymają specjalny dodatek za tzw. wielochorobowość. Od ponad 18 do przeszło 45 zł niezależnie od stawki kapitacyjnej. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził też wyższą wycenę części badań i porad w opiece koordynowanej w POZ.

Komunikat dla świadczeniodawców

05.07.2023
Rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego dla kursu dokształcającego dla pielęgniarek i położnych pt. Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych realizowanego przez NIPiP.

Komunikat dla świadczeniodawców

04.07.2023
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Prace serwisowe

03.07.2023
W dniu dzisiejszym mogą wystąpić utrudnienia z obsługą zleceń elektronicznych w aplikacji AP-ZZ

Komunikat DEF

03.07.2023
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 PL CM w wersji 5.71

03.07.2023
Komunikat dla świadczeniodawców