Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat z dnia 17 października 2007 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

17.10.2007
Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2007/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie zasad opracowywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia terapeutycznych programów zdrowotnych § 9 podaje się do wiadomości identyfikację...

Komunikat prasowy

10.10.2007
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął realizację projektu wdrożenia Rejestru Usług Medycznych II generacji.

Komunikat dla Świadczeniodawców

09.10.2007
Komunikat dotyczący szkolenia dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe

Informacja

09.10.2007
Informacja dotycząca przesyłania zestawień o obniżonych składkach (obowiązek przesyłania zestawień został zniesiony (Dz.U. Nr 166 poz. 1172).

Informacja dla świadczeniodawców

03.10.2007
Informacja w sprawie aneksowania umów wieloletnich

Komunikat

02.10.2007
Komunikat w sprawie podziału w planie finansowym NFZ na 2008 rok środków finansowych na leczenie ubezpieczonych