Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

17.04.2008
Komunikat w związku z wątpliwościami wynikającymi z konieczności stosowania zasad i trybu wystawiania recept uprawniających do nabywania refundowanych leków stosowanych w chorobach przewlekłych.

Komunikat

16.04.2008
Komunikat w związku z możliwymi utrudnieniami dostępu do serwisu internetowego NFZ.

Komunikat

16.04.2008
Komunikat w związku z opublikowaniem Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2008 r.

Informacja

16.04.2008
Pismo prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawie wniosków o chemioterapię niestandardową.

Komunikat

09.04.2008
Komunikat w związku z przekazywanymi przez organy samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych informacjami o obiektywnych trudnościach w rejestrowaniu indywidualnych praktyk pielęgniarek lub położnych uwzględniających miejsce udzielania...

Komunikat

03.04.2008
Pismo Minister Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie Karty Polaka....