Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat personalny

20.04.2005
Komunikat personalny w sprawie powołania zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw finansowych.

Ogłoszenie

18.04.2005
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zatrudni na 1/2 etatu specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komunikat

12.04.2005
Komunikat ze spotkania z firmami farmaceutycznymi.

Informacja

06.04.2005
Informacja w sprawie dnia wolnego od pracy.

Komunikat

31.03.2005
Komunikat w sprawie zakończenia postępowania konkursowego na stanowiska dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ

Informacja dla świadczeniodawców

14.03.2005
Informacja dla świadczeniodawców dotycząca sprawozdawczości