Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja dotycząca RUM

30.10.2007
W związku z zakończeniem pierwszego etapu prac nad koncepcją systemu informatycznego Rejestru Usług Medycznych II generacji przedstawiamy dokument zawierający projekt koncepcji.

Informacja

30.10.2007
Informacja dotycząca prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki.

Komunikat dla świadczeniodawców

22.10.2007
Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie uzdrowiskowe.

Komunikat

17.10.2007
Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń szpitalnych na rok 2008.

Komunikat z dnia 17 października 2007 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

17.10.2007
Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2007/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie zasad opracowywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia terapeutycznych programów zdrowotnych § 9 podaje się do wiadomości identyfikację...

Komunikat prasowy

10.10.2007
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął realizację projektu wdrożenia Rejestru Usług Medycznych II generacji.