Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert WAG.II.261.1.11.2017

08.12.2017
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „zapytanie o cenę” na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów MOW NFZ w roku 2018

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.9.2017

22.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na naprawę sprzętu komputerowego zlokalizowanego w serwerowni przy ul. Racławickiej 56 a w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.10.2017

15.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw ciekłych do samochodów służbowych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.8.2017

03.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę serwerów oraz macierzy wraz ze świadczeniem wsparcia serwisowego