Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.6.2019

27.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów biurowych, papieru oraz kopert”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.5.2019

09.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Wymianę instalacji klimatyzacji w części budynku Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Batorego 24 w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.4.2019

30.04.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowę serwerowni w budynku przy ul. Józefa 21 w Krakowie dla potrzeb Wydziału Informatyki wraz z przebudową instalacji: klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, niskoprądowych oraz budowa systemu gaszenia gazem"

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.3.2019

03.04.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Przedłużenie licencji wraz ze wsparciem serwisowym i aktualizacjami na oprogramowanie PaloAltoNetworks TRAPS Advanced Endpoint Protection na okres 36 miesięcy”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.2.2019

01.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług zdrowotnych polegających na dokonywaniu oceny oraz aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.1.2019

07.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie