Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.5.2018

26.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę systemu DWDM

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.7.2018

02.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 52 drukarek

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.4.2018

30.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę maszyn do przetwarzania danych

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.

10.01.2018
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2018 - aktualizacja dotycząca zadań inwestycyjnych z rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych

Ogłoszenie o zmówieniu WAG.II.261.1.12.2017

05.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie

Informacja z otwarcia ofert WAG.II.261.1.11.2017

08.12.2017
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „zapytanie o cenę” na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów MOW NFZ w roku 2018