Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.9.2019

04.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Rozbudowę bibliotek wirtualnych oraz pamięci RAM w serwerach”

Informacja z otwarcia ofert WAG.II.261.1.11.2019

03.12.2019
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytanie o cenę” na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów MOW NFZ w Krakowie w roku 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.10.2019

27.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana urządzeń Juniper MAG2600 na nowe urządzenia dostępu klasy sslvpn”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.8.2019

05.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

24.10.2019
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.7.2019

23.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów biurowych”