Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1938 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), Śląski Oddział Wojewódzki NFZ publikuje informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ.