Dla Pacjenta

Efekty współpracy

O FOP        Organizacje Pacjentów       Księga współpracy FOP


Jak wybieramy projekty w FOP

Efektem pracy FOP są konkretne projekty.

Uczestnicy FOP kierują się w wyborze projektów następującymi kryteriami:

 1. Użyteczność – projekty mają być odpowiedzią na realne potrzeby pacjentów.
 2. Efekt synergii – współdziałanie NFZ i NGO w ramach projektów da lepszy efekt, niż gdyby projekty były realizowane oddzielnie przez te podmioty.
 3. Bezkosztowość – współpraca w ramach FOP między NFZ i NGO jest dobrowolna i bezpłatna.
 4. Długofalowość – projekty zakładają ciągłą współpracę i długofalowe efekty.
 5. Mierzalność – rezultaty projektów będą konkretne i mierzalne.

Jak jeszcze współpracujemy z FOP

Inne wspólne aktywności w ramach FOP:

 1. Wymiana informacji na temat koronawirusa. Organizacje FOP otrzymują od nas informacje związane z koronawirusem. Na ich bazie mogą edukować swoich podopiecznych na temat zapobiegania zakażeniu i postępowania z koronawirusem.
 2. Upowszechnienie działalności organizacji dla pacjentów. Polecamy kontakt z FOP pacjentom i lekarzom. Organizacje odpowiadają m.in. na pytania – jak zorganizować dom opieki dla osób starszych, gdzie kupić implanty po usunięciu piersi z powodu raka, jak zająć się osobą leżącą.
 3. Udział organizacji FOP w programach profilaktycznych w salach obsługi klientów NFZ. Model tej współpracy będzie rozwijany.

Jakie projekty opracowaliśmy w ramach FOP

Pierwsze miesiące pracy w ramach FOP zakończyły się opracowaniem konkretnych projektów. Przedstawiają się one następująco:

obszar

organizacja

tematyka projektów

choroby rzadkie

 1. Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska – Alba Julia
   
 2. Stowarzyszenie Marfan Polska
   
 3. Stowarzyszenie 22q11 Polska
   
 4. Parent Project Muscular Dystrophy
   
 5. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
   
 6. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
 1. Edukacja medyczna
   
 2. Organizacja opieki medycznej dla pacjentów z chorobami rzadkimi na poziome standardów europejskich (projekt w formie rekomendacji)
   
 3. Edukacja społeczna w zakresie chorób rzadkich (projekt w formie rekomendacji)

sale obsługi klientów

 1. Fundacja NU-MED
   
 2. Pol-ilko
   
 3. Fundacja StwardnienieRozsiane.Info
 1. Półki dla stomików zamontowane w toaletach w salach obsługi klienta oraz punktach obsługi OW    

edukacja i szkolenia

 1. Fundacja STOMAlife
   
 2. Fundacja NU-MED
   
 3. Fundacja NIKA
   
 4. Pol-ilko
   
 5. Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym. Związek stowarzyszeń
   
 6. Fundacja Eksperci dla Zdrowia
   
 7. Fundacja StwardnienieRozsiane.Info
   
 8. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
   
 9. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
   
 10. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
   
 11. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
   
 12. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
   
 13. Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”
   
 14. Fundacja Projekt Starsi
   
 15. Fundacja SM Walcz o Siebie
   
 16. Fundacja Serce Anielki
   
 17. Fundacja eFkropka
   
 18. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
   
 19. Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP
   
 20. Fundacja Życie z Migreną

 

 1. Lista „O co pytać lekarza”
   
 2. Dzienniczek historii życia pacjenta z chorobą
   
 3. Karta przejścia w dorosłość
   
 4. Przewodnik po systemie dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
   
 5. Lista rekomendowanych NGO
   
 6. Szkolenia na temat zasad żywienia pacjentów na diecie bezglutenowej i innych dietach
   
 7. Edukacja personelu medycznego na temat komunikacji z pacjentami  

innowacyjne rozwiązania w systemie ochrony zdrowia

 1. Fundacja STOMAlife
   
 2. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych
   
 3. Fundacja NIKA
   
 4. Fundacja NU-MED
   
 5. Fundacja Eksperci dla Zdrowia
   
 6. Fundacja Serce Anielki
   
 7. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
   
 8. Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów
   
 9. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
   
 10. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”
   
 11. „Alivia” Fundacja Onkologiczna
   
 12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce
   
 13. Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”

 

 1. Raport aktywizacji zawodowej osób po amputacjach, udarach, wypadkach

 

 1. Aplikacja dla pacjentów z chorobami przewlekłymi

monitoring systemu ochrony zdrowia

 1. Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym. Związek stowarzyszeń
   
 2. Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”
   
 3. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych
   
 4. Fundacja Eksperci dla Zdrowia
   
 5. Fundacja StwardnienieRozsiane.Info
   
 6. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
   
 7. Fundacja STOMAlife
   
 8. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
   
 9. Fundacja NU-MED
   
 10. Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”
   
 11. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce
   
 12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”
   
 13. „Alivia” Fundacja Onkologiczna
   
 14. Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”

 

 1. Nowe wskaźniki monitorujące działanie systemu ochrony zdrowia – dostępność świadczeń

 

profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia

 1. Fundacja STOMAlife
   
 2. Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym. Związek stowarzyszeń
   
 3. Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”
   
 4. Pol-ilko
   
 5. Fundacja Eksperci dla Zdrowia
   
 6. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
   
 7. Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów
   
 8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
   
 9. Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”
   
 10. Fundacja NU-MED
   
 11.  Fundacja SOS Życie
   
 12. Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”
   
 13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce
   
 14. Fundacja Walcz o Siebie
   
 15. Fundacja eFkropka
   
 16. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
   
 17. Fundacja Życie z Migreną

 

 

 

1. Karta życia dla pacjentów z chorobami przewlekłymi

 

2, „Mówimy zdrowo” słowniczek terminologii medycznej dla pacjentów

 

3. Edukator zdrowotny

 

 

Jakie projekty zrealizowaliśmy

W ramach projektu „Karta przejścia w dorosłość” przygotowaliśmy informację na temat przejścia małoletnich pacjentów z chorobą przewlekłą z poradni dla dzieci do poradni dla dorosłych. Tu znajdziesz odpowiedź:

 

Historia Marka

Marek od urodzenia choruje na mukowiscydozę. Jest to choroba przewlekła, która wymaga stałej opieki lekarskiej. Obecnie ma 16 lat i leczy się jeszcze w specjalistycznej poradni dla dzieci. Dowiedział się od swojego lekarza prowadzącego, że za 2 lata będzie musiał przejść do poradni dla dorosłych, ponieważ skończy 18 lat. Marek i jego rodzice obawiają się tej zmiany, bo nie wiedzą, jak będzie przebiegało jego dalsze leczenie. Czy obecna terapia nie zostanie przerwana i czy opieka w poradni dla dorosłych będzie równie dobra jak obecna.

Gdzie będzie leczył się Marek, gdy skończy 18 lat?

Marek kończąc 18 lat, powinien rozpocząć leczenie w poradni specjalistycznej dla dorosłych. Może też zostać czasowo lub na stałe w poradni dziecięcej.

Lekarz specjalista, u którego leczy się Marek, może wystąpić z wnioskiem do oddziału NFZ o kontynuację leczenia w tej poradni:

 • na stałe
 • tylko do zakończenia określonego etapu terapii
 • do czasu przejścia Marka do placówki dla dorosłych.

Marek może też nadal korzystać z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w dotychczasowej przychodni lub innej, którą wybierze. Zmieni tylko poradnię dziecięcą na poradnię dla dorosłych.

Lekarz specjalista z poradni dla dzieci opisze przebieg dotychczasowego leczenia Marka dla lekarza POZ lub lekarza specjalisty z poradni dla dorosłych.

Czy lekarz prowadzący z poradni dla dzieci pomoże Markowi wybrać specjalistyczną poradnię dla dorosłych, w której będzie kontynuował leczenie?

Powinien to zrobić, ponieważ jako specjalista ma bieżącą wiedzę na temat funkcjonowania takich placówek. Poza tym zna historię choroby Marka i jego potrzeby w zakresie opieki medycznej. Wie jak często będzie musiał korzystać z pomocy lekarskiej ze względu na swój stan zdrowia.

Jak będzie przebiegała pierwsza wizyta w poradni dla dorosłych i czy Marek powinien szczególnie się do niej przygotować?

Pierwsza wizyta w poradni dla dorosłych trwa dłużej niż kolejne wizyty. Marek powinien mieć ze sobą całą dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia w poradni dla dzieci, którą przygotował lekarz prowadzący. Na jej podstawie lekarz zapozna się z całą historią jego choroby. Przeprowadzi z nim wywiad na temat stanu zdrowia, przyjmowanych leków i trybu życia. Przedstawi także plan dalszego leczenia oraz zakres przysługujących pacjentowi świadczeń w poradni dla dorosłych.

Czy zastosowana u Marka terapia lekowa będzie kontynuowana po przejściu do poradni dla dorosłych?

Marek jako osoba pełnoletnia będzie dostawał leki, które są przeznaczone dla dorosłych. Lekarz dobierze je do potrzeb i obecnego stanu zdrowia Marka. Będzie otrzymywał leki równie skuteczne w leczeniu jego choroby, jak te, które dostawał w poradni dla dzieci. Nie musi się obawiać, że standard jego leczenia obniży się. Zmieni się tylko formalnie system opieki z dziecięcej na opiekę dla dorosłych.

Czy Marek będzie mógł korzystać ze wsparcia psychologicznego?

Lekarz, u którego leczy się Marek może wypisać skierowanie do poradni psychologicznej, jeśli uzna, że jest taka potrzeba. Skierowanie może też wypisać lekarz POZ. Marek skorzysta z niej w poradni psychologicznej w ramach świadczeń NFZ.