Dla Pacjenta

Materiały dla pacjentów

O FOP        Organizacje Pacjentów       Księga współpracy FOP


Jak wybieramy projekty w FOP

Efektem pracy FOP są konkretne projekty.

Uczestnicy FOP kierują się w wyborze projektów następującymi kryteriami:

 1. Użyteczność – projekty mają być odpowiedzią na realne potrzeby pacjentów.
 2. Efekt synergii – współdziałanie NFZ i NGO w ramach projektów da lepszy efekt, niż gdyby projekty były realizowane oddzielnie przez te podmioty.
 3. Bezkosztowość – współpraca w ramach FOP między NFZ i NGO jest dobrowolna i bezpłatna.
 4. Długofalowość – projekty zakładają ciągłą współpracę i długofalowe efekty.
 5. Mierzalność – rezultaty projektów będą konkretne i mierzalne.

Jak jeszcze współpracujemy z FOP

Inne wspólne aktywności w ramach FOP:

 • Wymiana informacji na temat koronawirusa. Organizacje FOP otrzymują od nas informacje związane z koronawirusem. Na ich bazie mogą edukować swoich podopiecznych na temat zapobiegania zakażeniu i postępowania z koronawirusem.
 • Upowszechnienie działalności organizacji dla pacjentów. Polecamy kontakt z FOP pacjentom i lekarzom. Organizacje odpowiadają m.in. na pytania – jak zorganizować dom opieki dla osób starszych, gdzie kupić implanty po usunięciu piersi z powodu raka, jak zająć się osobą leżącą.
 • Udział organizacji FOP w programach profilaktycznych w salach obsługi klientów NFZ. Model tej współpracy będzie rozwijany.
 • Tworzenie artykułów i treści dla pacjentów. Wspólnie z organizacjami FOP tworzymy treści, zawierające praktyczną wiedzę m.in. o tematyce zdrowotnej, profilaktycznej, informacyjnej. Materiały publikujemy na stronach https://www.nfz.gov.pl/ , https://pacjent.gov.pl/ oraz za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji (m.in. Twitter https://twitter.com/NFZ_Centrala).

 

Publikacje we współpracy z FOP:

Reaguj na przemoc wobec osób starszych – artykuł

Czy to Alzheimer – artykuł

Czy to schizofrenia – artykuł

Stwardnienie rozsiane to nie wyrok – artykuł

Jak zostać dawcą narządów – artykuł

Kiedy chore dziecko staje się dorosłym pacjentem – artykuł

Celiakia: jak o siebie dbać – artykuł

Co warto wiedzieć o nietrzymaniu moczu – artykuł

 

Jakie projekty zrealizowaliśmy

W ramach projektu „Karta przejścia w dorosłość” przygotowaliśmy informację na temat przejścia małoletnich pacjentów z chorobą przewlekłą z poradni dla dzieci do poradni dla dorosłych. Tu znajdziesz odpowiedź:

 

Historia Marka

Marek od urodzenia choruje na mukowiscydozę. Jest to choroba przewlekła, która wymaga stałej opieki lekarskiej. Obecnie ma 16 lat i leczy się jeszcze w specjalistycznej poradni dla dzieci. Dowiedział się od swojego lekarza prowadzącego, że za 2 lata będzie musiał przejść do poradni dla dorosłych, ponieważ skończy 18 lat. Marek i jego rodzice obawiają się tej zmiany, bo nie wiedzą, jak będzie przebiegało jego dalsze leczenie. Czy obecna terapia nie zostanie przerwana i czy opieka w poradni dla dorosłych będzie równie dobra jak obecna.

Gdzie będzie leczył się Marek, gdy skończy 18 lat?

Marek kończąc 18 lat, powinien rozpocząć leczenie w poradni specjalistycznej dla dorosłych. Może też zostać czasowo lub na stałe w poradni dziecięcej.

Lekarz specjalista, u którego leczy się Marek, może wystąpić z wnioskiem do oddziału NFZ o kontynuację leczenia w tej poradni:

 • na stałe
 • tylko do zakończenia określonego etapu terapii
 • do czasu przejścia Marka do placówki dla dorosłych.

Marek może też nadal korzystać z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w dotychczasowej przychodni lub innej, którą wybierze. Zmieni tylko poradnię dziecięcą na poradnię dla dorosłych.

Lekarz specjalista z poradni dla dzieci opisze przebieg dotychczasowego leczenia Marka dla lekarza POZ lub lekarza specjalisty z poradni dla dorosłych.

Czy lekarz prowadzący z poradni dla dzieci pomoże Markowi wybrać specjalistyczną poradnię dla dorosłych, w której będzie kontynuował leczenie?

Powinien to zrobić, ponieważ jako specjalista ma bieżącą wiedzę na temat funkcjonowania takich placówek. Poza tym zna historię choroby Marka i jego potrzeby w zakresie opieki medycznej. Wie jak często będzie musiał korzystać z pomocy lekarskiej ze względu na swój stan zdrowia.

Jak będzie przebiegała pierwsza wizyta w poradni dla dorosłych i czy Marek powinien szczególnie się do niej przygotować?

Pierwsza wizyta w poradni dla dorosłych trwa dłużej niż kolejne wizyty. Marek powinien mieć ze sobą całą dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia w poradni dla dzieci, którą przygotował lekarz prowadzący. Na jej podstawie lekarz zapozna się z całą historią jego choroby. Przeprowadzi z nim wywiad na temat stanu zdrowia, przyjmowanych leków i trybu życia. Przedstawi także plan dalszego leczenia oraz zakres przysługujących pacjentowi świadczeń w poradni dla dorosłych.

Czy zastosowana u Marka terapia lekowa będzie kontynuowana po przejściu do poradni dla dorosłych?

Marek jako osoba pełnoletnia będzie dostawał leki, które są przeznaczone dla dorosłych. Lekarz dobierze je do potrzeb i obecnego stanu zdrowia Marka. Będzie otrzymywał leki równie skuteczne w leczeniu jego choroby, jak te, które dostawał w poradni dla dzieci. Nie musi się obawiać, że standard jego leczenia obniży się. Zmieni się tylko formalnie system opieki z dziecięcej na opiekę dla dorosłych.

Czy Marek będzie mógł korzystać ze wsparcia psychologicznego?

Lekarz, u którego leczy się Marek może wypisać skierowanie do poradni psychologicznej, jeśli uzna, że jest taka potrzeba. Skierowanie może też wypisać lekarz POZ. Marek skorzysta z niej w poradni psychologicznej w ramach świadczeń NFZ. 

„Celiakia – przewodnik dla pacjenta” to efekt współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Zapraszamy do zapoznania się z plikiem poniżej.

Celiakia – przewodnik dla pacjenta [PDF 7MB]  

Dowiesz się z niego między innymi:

 • co to jest celiakia, kto na nią choruje i jakie są objawy
 • czy celiakię można leczyć i jak z nią żyć
 • jakie badania wykonać, by otrzymać diagnozę
 • które produkty spożywcze są dozwolone, a których należy unikać
 • gdzie szukać dodatkowych informacji i pomocy.

Zachęcamy do lektury osoby, które mają zdiagnozowaną celiakię, które dopiero ją podejrzewają, jak i bliskich osób chorych!

Przewodnik dla opiekunów osób niesamodzielnych” powstał z myślą o opiekunach osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności, starości lub innych przyczyn wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Materiał jest dostępny pod linkiem:

Przewodnik dla opiekunów osób niesamodzielnych [PDF 1MB]

Znajdziesz w nim między innymi informacje na temat:

 • oferty pomocy w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej
 • pomocy społecznej dla osób niesamodzielnych (wsparcie poza opieką zdrowotną).

Przewodnik powstał we współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Fundacją Projekt Starsi oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Poradnik „O co pytać lekarza podczas wizyty” to lista pytań, o których warto pamiętać podczas wizyty lekarskiej. Podział pytań uwzględnienia cel wizyty oraz choroby. Pomoże Ci lepiej się przygotować do konsultacji lekarskiej.

O co pytać lekarza podczas wizyty [PDF 607KB]

Uzupełnieniem poradnika jest załącznik „Mój plan wizyty u lekarza”. Pobierz go, wydrukuj i uzupełnij swoimi notatkami przed wizytą u lekarza.

Mój plan wizyty u lekarza [PDF 146KB]

Choroba Alzheimera jest problemem medycznym, społecznym oraz psychologicznym. Dotyka nie tylko chorego, ale również jego opiekuna i całe otoczenie. W celu wsparcia opiekunów opracowaliśmy poradnik „Opieka nad chorym na Alzheimera”.

Opieka nad chorym na Alzheimera [PDF 1MB]

Poruszyliśmy w nim następujące tematy:

 • diagnozowanie i przebieg choroby Alzheimera
 • organizacja dnia codziennego
 • pomoc, która przysługuje choremu i jego opiekunowi.

Poradnik powstał we współpracy NFZ z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.