Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

20-01-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2015 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP, w tym realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach zakresu dedykowanego dla tzw. pakietu onkologicznego. Oprócz algorytmu zamieszczone zostały także: wykaz rang procedur ICD-9 oraz specjalności komórek organizacyjnych.

Publikacja wynika z przepisu § 13. pkt 8 zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).

Zasady wyznaczania grup obowiązujące od momentu wprowadzenia systemu JGP nie ulegają zmianie.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Dodany: 20.01.2015 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 20.01.2015 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności