Dla Świadczeniodawcy

Akademia wiedzy JGP

Jednorodne Grupy Pacjentów - Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”. Głównym celem projektu było przygotowanie kadry stosującej system Jednorodnych Grup Pacjentów, w zakresie użytkowania i wykorzystania systemu do poprawy efektywności zarządzania w ochronie zdrowia. Projekt był realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie od 31.07.2008 r. do 31.12.2010 r.

 

Jednorodne Grupy Pacjentów – Przewodnik po systemie

Wydanie I „Jednorodne Grupy Pacjentów. Przewodnik po systemie”. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Egzemplarz bezpłatny. Warszawa, 2009.

 

Jednorodne Grupy Pacjentów - Podstawy systemu

Wydanie I „Jednorodne Grupy Pacjentów. Podstawy systemu”. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Egzemplarz bezpłatny. Warszawa, 2010.

Publikacje:

Materiały szkoleniowe [PDF 2,34MB]

10 przykazań kodera [PDF 354KB]

 

Filmy:

Część I: „Po co rozmawiać?”

Część II: „Jak zareagujesz?”

Część III: „Jak skutecznie kierować rozmową?”