Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

29-06-2016

Zgodnie z § 13. pkt 8 Zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne tekst jednolity, Centrala NFZ publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 2.7.2016 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP w tym realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach zakresu dedykowanego dla tzw. pakietu onkologicznego. Ponadto zamieszczono wykaz rang procedur ICD-9 oraz specjalności komórek organizacyjnych.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności