Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

02-10-2017

Zgodnie z § 13. pkt 8 Zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne tekst jednolity (z póź. zm.), Centrala NFZ publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2017 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP w tym realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach zakresu dedykowanego dla tzw. pakietu onkologicznego. Ponadto zamieszczono wykaz rang procedur ICD-9 oraz specjalności komórek organizacyjnych.

Nadmieniamy, że generalne zasady wyznaczania grup obowiązujące od momentu wprowadzenia systemu JGP nie ulegają zmianie, a niniejsza publikacja wynika z ww. przepisu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności