Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

15-02-2021

Zgodnie z § 10 pkt 8 zarządzenia Nr 184/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (ze zm.), Centrala NFZ publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2021 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP, w tym realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach zakresu dedykowanego dla tzw. pakietu onkologicznego. Dodatkowo opublikowany został wykaz specjalności komórek organizacyjnych oraz rang procedur medycznych.

Generalne zasady wyznaczania grup obowiązujące od momentu wprowadzenia systemu JGP nie ulegają zmianie, a niniejsza publikacja wynika z wspomnianego przepisu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności