Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

25-02-2022

Zgodnie z § 10 pkt 8 zarządzenia Nr 1/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, Centrala NFZ publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2022 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP, w tym realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach zakresu dedykowanego dla tzw. pakietu onkologicznego. Dodatkowo opublikowany został wykaz specjalności komórek organizacyjnych oraz rang procedur medycznych.

Generalne zasady wyznaczania grup obowiązujące od momentu wprowadzenia systemu JGP nie ulegają zmianie, a niniejsza publikacja wynika z wspomnianego przepisu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności